MEJORA ESCUELA DE PRIMARIA EN KITHUNTHI (KENIA)

Descripción

El projecte es realizarà a Kènia, concretament al poble de Kithunthi i a l’escola d’educació primària on assisteixen alumnes  des de primer fins a vuitè i dos cursos de pàrvuls

Contrucció de noves aules, ja que les actuals están molt deteriorades, l’escola disposa d’un terreny   adquirit fa poco n es construirán les noves aules, i es guanyarà espai pel lleure i per poder fer esport

La construcció serà de dos pisos: quatre aules de planta baixa, quatre aules al pis superior i dues         aules pels pàrvuls

Unes aules dignes i ben equipades per afavorir l’aprenentatge dels nens i nenes de l’escola de               primària de Kithunthi

BENEFICIARIOS  250  niños/as

DONANTES   Socios y donantes de la  FMED

Proyectos por paises